Privacy Policy


ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงการใช้งานได้กำหนดไว้ดังนี้คำแถลงทางกฎหมาย (“บริษัท") เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์") จัดทำโดย Thai Bedding Co.,Ltd. และอาจใช้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น อาจดาวน์โหลดสำเนาเดียวภายใต้ข้อกำหนดด้านล่าง

การใช้เครื่องหมายการค้าของ Thai Bedding Co.,Ltd. ในการโฆษณาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ Thai Bedding Co.,Ltd. ต้องได้รับการยอมรับอย่างเหมาะสม การจำกัดการใช้งาน / สิทธิ์การใช้งานในการคัดลอกเดียว เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้เช่นข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอน ปุ่มรูปภาพ คลิปเสียง และซอฟต์แวร์เป็นทรัพย์สินของ Thai Bedding Co.,Ltd. หรือซัพพลายเออร์

การใช้หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า และ / หรือ กฎหมายอื่น ๆ รวมถึงการลงโทษทางอาญา เว็บไซต์นี้ไม่สามารถทำซ้ำทำซ้ำคัดลอกขายหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thai Bedding Co.,Ltd.

ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการ(1) เปลี่ยนแปลงคำแถลงทางกฎหมาย(2) ตรวจสอบและลบการโพสต์ และ / หรือ (3) ยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากข้อกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ของคำแถลงทางกฎหมายนี้ถูกพิจารณาว่าผิดกฎหมายไม่ถูกต้องเป็นโมฆะหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ


นโยบายความเป็นส่วนตัว

ท่านยอมรับข้อกำหนดวัตถุประสงค์ Thai Bedding Co.,Ltd (“บริษัท") มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ชี้แจงถึงการทำงานและการใช้ข้อมูลที่บรษัทได้รับจากท่านเมื่อได้เข้าเยี่ยมงานเว็บไซต์


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1.บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกที่จะให้ ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทร และที่อยู่ เพื่อบริการท่านด้วยประสบการณ์ที่ดี ตลอดระยะที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และได้รับข้อมูลจากทางบริษัท

2.บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงและอ้างอิงภายในบริษัท ได้ใช้การเก็บบันทึก การวิเคราะห์ และคุณภาพการบริการให้ท่าน

3.บริษัทอาจใช้ข้อมูล เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการ เพื่อเข้าใจผลการใช้สินค้าและบริการของบริษัทมีต่อท่าน เพื่อติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทต่อไป


การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1.บริษัทมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมในทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญเสียการเข้าถึงที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ จำนวนผู้ที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมีจำกัด และมีเพียงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

2.บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้ให้บริการและความช่วยเหลือลูกค้า ผู้ให้บริการอีเมล์และข้อความ บริษัทที่ให้บริการและพัฒนาเว็บไซต์และบริษัทที่ให้บริการจัดเก็บ บรรจุ และจัดส่งสินค้า ผู้ให้บริการยังรวมถึงคู่ค้าที่ร่วมส่งเสริมสินค้าของบริษัท ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการปฎิบัติหน้าที่ของตน และจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในนามของบริษัทและภายใต้ข้อบังคับสัญญาที่ตกลงกัน

3.บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายต่อบริษัท หรือเพื่อรักษาความปลอดภัย สิทธิ หรือทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัท ประชาชน หรือบริษัท


การใช้อินเทอร์เน็ตหรือคุกกี้ และเครื่องมืออื่น

บริษัทมีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านโดยใช้คุกกี้ เครื่องมือติดตาม และเทคโนโลยีอื่น ๆ (รวมกันเรียกว่า “เครื่องมือ") บริษัทใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้เข้าใจ แก้ไขตาม และปรับปรุง และประสบการณ์ใช้ บริการ และข้อเสนอต่าง ๆ ของบริษัทของผู้ใช้ให้ดีขึ้น รวมทั้งเพื่อบริหารจัดการการโฆษณาของบริษัท

“คุกกี้"(Cookie) คือส่วนข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ของบริษัทส่งมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเก็บไว้บนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน บริษัทได้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการคงสถานะเข้าสู่ระบบของท่านระหว่างเข้าใช้เว็บไซต์ และจะหายไปจากคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อปิดเบราว์เซอร์


การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์

บริษัทประสงค์จะส่งโฆษณาสินค้าและบริการที่ท่านต้องการให้ท่าน ภายใต้บังคับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวิธีการทำได้หลายอย่างในโลกการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจร่วมกับบริษัทโฆษณาเพื่อส่งโฆษณาตามกิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และ / หรือ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ สินค้าที่ซื้อ และ / หรือ ความสนใจของท่าน


การจัดเก็บข้อมูล

บริษัทอาจใช้บริการบริษัทที่ให้บริการและพัฒนาดูแลอินเทอร์เน็ต และ / หรือแ อพพลิเคชั่น เพื่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บริษัทยังคงเป็นเจ้าของให้รหัส ฐานข้อมูล และสิทธิการใช้งานไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัททั้งหมด รวมทั้งการรักษาสิทธิ์ทั้งหมดในข้อมูลของท่าน


การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาอันสมควรเป็นครั้งคราว การแก้ไขใด ๆ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมีการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไข การที่ท่านใช้บริการระบบและเครือข่ายของเราอย่างต่อเนื่องจะถือว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


ข้อสงสัย

หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขกรุณาติดต่อ onlinesales@thaibedding.com

contact boxlinetelephonefacebook messenger
ตะกร้าสินค้า
รวมราคา
0.00 บาท
ค่าขนส่ง
ฟรี
● ผ่อน 0% นาน 10 เดือน / จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
FYI
สินค้าแนะนำอื่นๆ
เข้าสู่ระบบ
หน้าแรก
ที่นอน
ชุดเครื่องนอน
โปรโมชั่น
บทความ
การรับประกัน
Copyright © : 2021 picassocomfort.com