เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพของบริษัท เครื่องนอนไทย จำกัด
สินค้า Lady Americana และ Picasso

ขอบเขตการรับประกัน (รวมค่าบริการขนส่ง)

 • บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนหรือซ่อมแซมที่นอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เฉพาะที่มีความบกพร่องจากการผลิตหรือติดตั้งของพนักงานเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับประกัน หากตรวจสอบพบว่า มีข้อบกพร่องของสินค้าอันมาจากสาเหตุอื่น ๆ มากกว่า มาจากข้อบกพร่องของวัตถุดิบหรือจากกระบวนการผลิต
 • ผู้สั่งซื้อจะต้องชำระค่าบริการขนส่งในช่วงการรับประกัน
 • หากวัตถุดิบที่จะใช้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนที่นอนไม่สามารถหาได้ในเวลานั้นหรือบริษัทผู้ผลิตไม่ผลิตอีกต่อไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ทดแทนด้วยวัตถุดิบหรือสินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมกัน
 • ภายหลังการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้า บริษัทฯ จะนับระยะเวลาประกันสินค้าเริ่มต้นจากวันที่สินค้าถูกจำหน่ายออกไปยังผู้ซื้อ ครั้งแรกจนครบกำหนดระยะเวลาประกันตามที่ระบุไว้ในเอกสารรับประกันสินค้า

ความเสียหายที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

 • ผ้าบุที่นอนด้านนอกเสียหายก่อนส่งมอบ
 • ลูกสปริงหรือขดลวดเสียหาย ยุบ หรือ แตกหัก
 • ลูกสปริงหรือขดลวดทะลุยื่นออกมานอกผ้าหุ้มที่นอน
 • ชั้นวัสดุเสริมความนุ่มสบายภายในที่นอน เช่น ยางพารา ได้รับความเสียหายจากการใช้งานปกติ

การรับประกันไม่ครอบคลุมถึง

 • ผ้าบุที่นอนซึ่งรวมถึง รอยเปื้อน รอยสกปรก หรือถูกไฟไหม้ที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้งาน
 • ขดลวดที่ล้อมขอบที่นอนและฐานรองที่นอนที่มีการคดงอ อันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายหรือการพับงอที่ผิดวิธี
 • สินค้าที่ขายตามสภาพหรือถูกใช้เป็นตัวอย่าง / ความสูงของเตียง / ความชอบเรื่องความสบายของสินค้า / ผ้าปูคลุมพอดี
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธี
 • ความเสียหายของโครงสร้างที่นอนที่เกิดจากการใช้เตียงที่ไม่เหมาะสม
 • วัสดุเสริมความนุ่มสบายในตัวที่นอนได้รับความเสียหายจากการฉีกขาดหรือถูกตัด

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมที่นอน

 • สินค้าที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริษัทฯ จำเป็นจะต้องคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมรายละเอียดดังต่อไปนี้
 • หากจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้า บริษัทฯ จะคำนวณ “ค่าใช้จ่ายการซ่อม” ตามจำนวนปีที่ท่านได้ใช้งานสินค้าไปจนถึงปัจจุบัน
 • บริษัทฯ จะคำนวณค่าใช้จ่ายการซ่อม โดยคิดจากราคาขายปลีกของที่นอนหารด้วยระยะเวลารับประกันสินค้า แล้วจึงคูณด้วยจำนวนปีที่
 • ลูกค้าใช้สินค้าไป ตัวอย่างเช่น ถ้าที่นอนมีการรับประกันเป็นระยะเวลา 12 ปี มีราคาขายปลีกอยู่ที่ 30,000 บาท และนำมาซ่อมแซมในช่วงระหว่างปีที่ 5 ค่าใช้จ่ายการซ่อมสินค้าในปีที่ 5 จะคิดเป็นเงิน 12,500 บาท (โดยใช้ [30,000 บาท / 12 ปี] x [ 5 ปี] )
 • นอกจากค่าเปลี่ยนหรือซ่อมแซม บริษัทอาจคิดค่าส่งสินค้าเพิ่มเติม
 • บริษัทฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมให้ท่านทราบก่อนดำเนินการใด ๆ

ข้อแนะนำในการใช้ที่นอน

 • ควรหมุนที่นอนทุก ๆ 2-3 เดือนเพื่อให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
 • ไม่ควรกระโดดบนที่นอน ตีที่นอน หรือให้ที่นอนถูกสารเคมีใด ๆ
 • การตั้งใจตัดหรือฉีกขาดส่วนใดส่วนหนึ่งของที่นอน จะทำการรับประกันของท่านเป็นโมฆะทันที
 • ใช้ผ้ารองกันเปื้อนที่นอน เพื่อป้องกันความสกปรกและคราบต่าง ๆ
 • เพื่อให้ที่นอนคงสภาพการใช้งานที่ดี ควรดึงผ้าปูที่นอนออกและทิ้งให้มีอากาศถ่ายเทได้อย่างน้อยเดือนละครั้ง
 • หากมีปัญหาหรือคำถามเกี่ยวกับการใช้สินค้า การรับประกัน หรือการซ่อมสินค้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการ เบอร์โทรศัพท์ 0 2816 7720-22, 09 2278 1360 ระหว่างเวลา 8.00 น. – 17.00 น. วันจันทร์ – วันเสาร์

การคืนสินค้าและคืนเงิน

 • การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า
 • บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า (ยึดตามวันที่ ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน)
  • ตามกรณีต่อไปนี้
  • จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

วิธีการปฎิบัติ สำหรับการเปลี่ยน คืนสินค้า

 • ติดต่อ Call Center : 091 - 991 - 3333 , 062 - 038 - 3333 หรือ E-Mail: onlinesale@thaibedding.co.th ภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า (ยึดตามวันที่ ใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน เป็นสำคัญ)​
 • รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
 • หลังตรวจสอบสินค้า ถ้าได้รับอนุมัติ ลูกค้าจะได้สินค้ารายการใหม่ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าส่งคืนที่ร้าน

กรณีขอเปลี่ยนสินค้า

สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าชนิดเดิม​

 • กรณีสินค้าที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้า จะต้องชำระเงินเพิ่ม​

นโยบายการคืนเงิน

 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้​
 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงิน ตามจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระ เช่น ในกรณีหลังหักส่วนลด
 • ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

กรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก สินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดจากการผลิตหรือ การจัดส่ง

 • กรณีเงินสด จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 14 วันทำการ
 • กรณีบัตรเครดิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
 • กรณีบัตรเดบิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 3 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า